art      music      video      film      text

EST
EAA Muhu Art & Innovation Residency
IDETO Arts Management

Jegor Letov - GrOb


  action_  2017-2021, 2012-2016, 2007-2011, 2002-2006
  ________________________________________________________
1.08.-13.10.2019    /     EAA Muhu A.I. Residency, Nõmmküla

Work  Festival  "NOAH'S  ARK"

Tegevus - Muhu Võrkaia sadamas enam kui 10 a. rannas kasutult seisva ning laguneva väikelaeva ( pikkusega 12 m ) EKL Muhu Kunstitallu kohaletransportimine ja silmapaistvasse asukohta installeerimine. Laeva konserveerimine ja selle kunstilis-praktilised restaureerimis-
tööd. Kunstnike koostööna rajatava ja kohalikuks maamärgiks kujundatava installatsiooni peaeesmärgiks on kunstilise mälestusmärgi püstitamine Muhu kaduvale kalandus-
traditsioonile ning Nõmmküla endisaegsele edukale kalatööstusele. Tänasel päeval on elus veel üksikud vanad kalurid, kelle elutööd meenutavad vaid põhjaranniku kalasadamate varemed. Muhu Kunstitalu asukoht on sadamate vahetus läheduses ning saare
kultuurilooliselt teada-tuntud traditsioonilise eluviisi kiire taandumine ei ole jäänud kunstnike tähelepanuta. Samuti kui rezissöör Werner Herzogi protagonist Fizcarraldo soov ehitada dzunglisse ooperimaja ( idee, mis päädub filmi finaalis vaid tornina keset metsa ), et esitada kohalikele indiaanlastele Carusot, Verdit, Wagnerit... , plaanib ka EKL Muhu Kunstitalu luua laeva kujul nii mälestusmärgi kui esinemispaiga residentuuri külastavatele väljapaistvatele kunstnikele ning muusikutele. ( Näiteid eelmise nelja aasta Kunstitalu festivalidel lisaks kunstnikele esinenud nimedest - Prohor & Puzo (Moskva), Jimi Tenor (Soome), Flavien Larderet (Prantsusmaa) ning Tiiu Kiik, Puuluup, Jaan Pehk jpt. Eestist ).
Installatsiooni rajamise töögruppi kuuluvad festivali poolt kutsutud kunstnik-installaatorid,
sh. Meeland Sepp ja Taave Tuutma, skulptorid Pascal Pignon ja Gustavo Bocaz Prantsusmaalt ning samuti Muhu Nõmmküla elanikud. Tegevusse kaasatakse 1996 aastal Atlandi tuura püüdnud Nõmmküla legendaarsed kalamehed ( vt. Andres Söödi dokumentaalfilm "Emakala surm", 1996 ), loomeprotsess jäädvustatakse dokumentaalfilmi formaadis. Installatsiooni loomist kureerivad Tiiu Rebane & Karl-Kristjan Nagel.

NB!
FutuMuhu 2019 Tööfestivali "Noa Laev" finaalne transpordipäeva video (13.10.2019).

Tänud kõigile ettevalmistustöödel osalejatele ja abilistele !
Hoolimata algsetest kahtlustest näitas 'tõe hetk' ka kõige ebausutavama transpordi idee teostuse võimalikkust. Nagu mitmed tunnistajad üllatunult märkisid, ei olnud tõstmis-
protsessis kuulda väiksematki raginat või murdumise heli, mis tähendab et konstruktsiooni-
lised kindlustused töötasid.
Tegemist on alates 2009 a. Muhu Võrkaia sadamas seisnud suuremat sorti kalapaadiga
( Kakuam / Lappaja ). Paljud videos esinevad kohalikud kalamehed ( sealhulgas kunagi 1996 a. Eesti suurema - Atlandi Tuura püüdnud meeste järeltulijad ) mäletavad sama laeva viimaseid sõite ning võitlust ohtra lekkimisega sealsamas Võrkaia sadamakai ääres.
Loodame nüüd edasistele parandus- ja viimistlustöödele, et suure sümboolse ning museaalse väärtusega laev residentuuri kõrvaloleva veski juures oma teenitud publiku leiab.
Lisada võib ka, et projekti autorid on kord sama laevaga Kunstiakadeemia tudengitena 1996 a. merel käinud ( start kell 3 öösel ), millest meeles väga eredad ja võimsad mälestused.

EAA Muhu A.I. Residency - homepage
Muhu A.I. Residency - facebook page
Work Festival "NOAH'S ARK" - transport day video (13.10.2019)

_ _ _

Work  festival  work  group ->

Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Nagel, Taave Tuutma, Leila Lükko (Estonia); Pascal Pignon Jaf (France), Gustavo Bocaz (France/Chile).
Film - Karol Ansip / sound - Leila Lükko.
Curators - Tiiu Rebane & Karl-Kristjan Nagel


8.03.-8.04.2019      /     Latvia, Riga, LMS Gallery  ( 11. novembra krastmala 35 )

Estonian  Painting  Union   exhibition  "Expressive !"
- About  local  speech  in  the  global  era -
opening: 8.03. / 17.00

Eesti Maalikunstnike liidu valiknäitus Läti Kunstnike Liidu näitusesaalides Riias.

Näitus annab läbilõike Eesti eri põlvkondade maalikunstnike loomingust, püstitades hüpoteetilise platvormi - kas neljateistkümne nimme eriilmelistena valitud autori loomingu ühisjooned võiksid Eestist väljaspool eksponeerituna formuleerida siiski teatud ühise platvormi? Nii nagu Balti vabariikide maalikunst tervikuna eristus üpriski reljeefselt nõukogude kunstikatla kontekstis ülejäänust (just parema informeerituse tõttu maailmas toimuvast), eristusime me  tuntavalt ekspressiivsemast Leedu kunstist, eristusime kõrgesteetilist lõpetatust viljelevatest Läti maalijatest. Nüüd, kus raudne eesriie on langenud, globaalsete kunstitrendide järgimine mitte ainult kunstnike, vaid ka publiku poole pealt iseenesestmõistetavaks saanud, tundub mulle, et eesti maalijate balti vaatenurgast keemiliseks nimetatud koloriit on teatud ulatuses säilinud, maalitehnilised väljendusvahendid aga tunduvalt ekspressiivsemaks ja universaalselt mõistetavamaks muutunud. Pastoosne maalimaneer ja abstraktselt ekspressiivne lõpetamatus on saanud eesti maalija kõnepruugiks ja kunstiliseks praktikaks.

Näituse tuumiku moodustavad  aktiivse näitusetegevusega maalijad, kellest  igaühe kujundite areaal ja teemadering on Eesti kunstivälja kontekstis piisavalt reljeefne, et kaubamärgina eristuda. Ometi pole osalejad aga oma olemuselt  mingid konservaatorid, pigem igavesed muutujad ja teisenejad.  Eesti üle-institutsionaliseerunud ja ülekureeritud kunstielu kontekstis on näitusel „Ekspressiivne!“ esinevate maalikunstnike, nagu Rait Rosina, Alvar Reisneri, aga ka Alo Valge (viimane neist on oma maalialases tegevuses pigem hüperrealismi  kaldunud) performance-i laadsed aktsioonid märgiks üha kumuleeruvast ekspressiivsest energiast ja nö loomingulisest rahuldamatusest. Ekspressiivne! on selles kontekstis pigem käimalükkaja ja tagant-torkija.    Andro Kööbi ja Tiina Tammetalu ruumi hõlmav totaalsus räägib kokkupuudetest installatiivsete ruumikunstidega. Teatud mööndustega fotorealismi alla liigenduvad Alo Valge ja Saskia Järve on kaugel neutraalsest, nö külmast pilgust, mõlemad kunstnikud omavad kindlat vaatenurka kujutatavale, nende teoseid kontrollivate kujundite ekspressiivsus on väljaspool kahtlust. Ekspressiivsus ja selle varjus teatud metafoorsus on omane nii Rait Rosina, Vano Allsalu, Jaan Elkeni kui Mari Roosvaldi loomingule, rusikad taskus mentaliteedist kantud ühiskondlik positsioneering toidab Karl-Kristjan Nageli, Tiiu Rebase ja Veiko Klemmeri sotsiaalselt tundlikku maaliloomingut. August Künnapu, ekspressiivse stilisatsiooni ja värvihedonismi ristepunktis autorile ainuomast maalimateeriat kultiveeriva noorema põlve kunstniku hillitsetud, kuid seda võimsam ekspressiivsus on kindlalt piiriülene ja kõnetab vaatajat Peterburist Brooklynini. Möödaniku elu-olu väärtustavat maalilaadi esitava Uno Roosvalti kunstnikuna kultiveeritud  lähtepunkt on sedavõrd järjekindel, et võib  prognoosida temaga peatselt juhtuda võivat kultuuriantropoloogilist ümber-positsioneeringut - on ju uus nii mõnigi kord lihtsalt lõpuni äraunustatud vana - ja nii on see üha uuesti ja uuesti.

20-saj voolujoonelise stiili-terminoloogiaga pole nii ehk teisiti midagi peale hakata, ühest küljest kehtivad nad kõik omnipresentselt ja teisalt ei kehti enam üldse. Riia näitusel esinejate  jaoks on maalikunst ammu omaks võetud, fundamentaalne kunstimeedium, mille aktuaalsuses üksi esinejatest aga ei kõhkle.

Suureformaadilist nüüdismaali esitlev Eesti maalikunsti ekspositsioon on koostatud Pärnu Uue Kunsti Muuseumis viimaste aastate eesti maalikunsti aastanäituste väljapanekute põhjal.

_ _ _

Artists ->

Vano Allsalu, Jaan Elken, Uno Roosvalt, Veiko Klemmer, Tiiu Rebane, Andro Kööp,
Alvar Reisner, Mari Roosvalt, August Künnapu, Saskia Järve, Tiina Tammetalu, Rait Rosin,
Alo Valge and Karl-Kristjan Nagel.
Work group - Jaan Elken (text, design), Mari Roosvalt, Tiiu Rebane.

Estonian Painters Union - homepage
Estonian Painters Union - facebook page
Exhibition "Expressive !" - facebook page


5.03.-13.04.2019      /     Tallinn, Kastellaanimaja Gallery  ( Kadriorg, Roheline Aas 3 )

Estonian  Painting  Union   exhibition  "Park"
( Park  in  Estonian  Painting  1967-2019 )
opening: 5.03. / 17.00

Eesti Maalikunstnike Liidu uus näitus toob vaataja ette pargi kui füüsilise ja metafüüsilise ruumi kujutamise eesti maalikunstis 1970. aastatest tänaseni. Väljas on töid paljudel nimekatelt eesti maalikunstnikelt: Toomas Vint, Enn Põldroos, Evald Okas, Andres Tolts, Tiina Tammetalu jpt.

Kadrioru pargis asuvas Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis avatakse 5. märtsil kell 17 Eesti Maalikunstnike Liidu näitus "Park". Näitus vaatleb, kuidas on Eesti maalikunstis alates 20. sajandi lõpukümnenditest kujutatud parki. Parki kui üht olulist maastiku-
arhitektuurset ja metafüüsilist elementi, mis eraldab ning ühendab linna maa ja metsaga, lahustades ajastute konventsioonide nähtavaid piire, kustutades metsiku looduse hirmutavat üleolekut.

Millised on Eesti linnapargid, millistena on näinud neid meie maalikunstnikud. Näitus annab võimaluse saada väike ülevaade Eesti maalikunsti lähiajaloost ja arengutest, tutvuda Kunstifondi valikutega aastatel 1970-1990, võrrelda arhiiviteoseid kaasaegsetes maalides kajastuva maailmatunnetusega.

_ _ _

Artists ->

JAAK ADAMSON, VANO ALLSALU, OLGA TERRI, LEMMING NAGEL, EVALD OKAS, JÜRI PALM, URMAS PEDANIK, PEETER PERE, ENN PÕLDROOS, LEMBIT SARAPUU, LUDMILLA SIIM, OLEV SUBBI, ANDRES TOLTS, TOOMAS VINT, EDUARD EINMAN, JÜRI KASK, MARA LJUTJUK, MARI ROOSVALT, KARL-ERIK TALVET, MARTIN KAARES, TIINA TAMMETALU, MARIA SIDLJAREVICH, ANDRO KÖÖP, KARL-KRISTJAN NAGEL, VILEN KÜNNAPU, ...
Curator - Tiiu Rebane

Estonian Painters Union - homepage
Estonian Painters Union - facebook page
Exhibition "Park" - facebook page


4.02.-23.02.2019      /     Tallinn, Draakon Gallery  ( Pikk 18 )

Tiiu  Rebane
"Atlas"      painting

Alates esmaspäeva, 04.02.2019 pärastlõunast on Draakoni galeriis avatud TIIU REBASE isiknäitus "Atlas". Reedel, 22. veebruaril algusega kell 17.00 toimub galeriis näituse lõpetamine.

Näitusel on eksponeeritud kunstniku värskeim maalilooming, mis autori sõnul on maalikunstniku pilguheit kaasajale. Tiiu Rebane esineb näitustel alates 1994. aastast, mil alustas loometegevust foto- ja installatsioonikunstnikuna. Edasised maaliõpingud Eesti Kunstiakadeemias ning lisastuudium Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria magistrantuuris lõid aluse eksistentsiaalse maali viljelemisele ning realismitaotlusele. Tiiu Rebase peamine töömeetod on dokumentalistika ja eriilmelise manerismi süntees, käsitledes teemadena ruumi, inimest ja aega. Väljendusvahenditena kasutab ta loomingus maali, fotot, kollaazi ja videot. Alates 2013. aastast on kureerinud ka mitmeid näituseid ja projekte. Ta on Eesti Kunstnike Liidu Muhu Kunstitalu projektijuht ja alates 2018. aastast Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Tiiu Rebane on teinud koostööd erinevate autoritega, sh Karl-Kristjan Nagel, Prohor Alekseev, Jimi Tenor jt.

Näitus jääb avatuks kuni 23. veebruarini 2019.

Tiiu Rebane - homepage
Tiiu Rebane - facebook
Draakon gallery


17.12.2018-12.01.2019      /     Tallinn, Draakon Gallery  ( Pikk 18 )

Karl-Kristjan  Nagel
"Posterity.  One  parallel  closing  time"       painting-video
opening: 17.12. / 17.00

VIDEO (playlist)

Näitus koondab valiku uusi maale ja dokumentaalseid videotöid mis tegelevad järelmaailma idee ja maiselt ebameeldivate eksistentsiteemade sulgemise mõistega. "For posterity" ("Järeltulevatele põlvedele") kõlab läbi Tom Waits'i sõnade albumi 'Closing Time' viimase, samanimelise instrumentaalloo eel. Antud näitus on pühendatud kõigele sellele kallile, mida üks indiviid on määratud igapäevaselt kaotama - omaenese elu, mälestused või lähedased kaasteelised ( lähedased autorid ).

Exhibition "Posterity" - facebook page
Draakon gallery


8.11.-27.12.2018      /     Tallinn, Swedbank private banking gallery  ( Liivalaia 8 )

Estonian  Painters  Union  exhibition  "Painting  the  Forest"
opening ( Liivalaia 8 / 10&11 floor ): 8.11. / 15.00

Eesti Maalikunstnike Liidu (EML) ja Swedbanga koostööna on Swedbanga privaat-
panganduse ruumides alates 8.novembrist avatud ülevaatlik loodusmaalinäitus Maalides Metsa, mis võtab kokku EML ühe tänavustest peateemadest - loodusmaali aktuaalsuse küsimuse.

Muhu Kunstiresidentuuris (www.ai-res.org) toimunud näituse eelüritusena tõi EML korraldatud maalisümpoosium Maalides Metsa kokku ligi 15 kunstnikku Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Venemaalt. Sümpoosiumi loengute - seminaride eesmärgiks oli selitada uued võimalikud
looduskäsitlused kaasaegses maalis ning järeldada, kas zanri viljelemise mõte jääb kaas-
aegsest elust maha või on looduse piltidel tänapäeva inimesele ikka veel midagi öelda.

Nii kõnelesid sümpoosiumil Prof. Jaan Elken, loodusaktivist Linda-Mari Väli, filosoof
Hasso Krull, kunstiteaduse magistrant Leila Lükko, kunstnik.kuraator Tiiu Rebane jt Metsast, metsikusest, nartsissismist, dekadentsist ja ökognoosisest, Metsa mõistest ja kujutamise viisidest kunstiajaloos, Metsast kaasaegses kunstis ja rahvakultuuris, Ökokriitikast jpm.

Loodus on olnud Eesti kultuurist lahutamatu osa, seda nii hingestatud looduslüürika ja müstitsismina kui ainesena, millest teadlikult kaugeneda. Just loodus on see tugipunkt, millele Eesti kujutava kunsti traditsioon näib püsivalt toetuvat ning loodus on traditsiooni-
liselt ka prisma, läbi mille inimene oma elu ning olemist mõistab ja ette kujutab.. või ehk millest tervenisti distantseeruda soovib.
Olles eurooplased näime endiselt olevat valdavalt metslased ehk metsarahvas, kellel sammal, seened ja puudemühin tuntavalt veres püsivad ning kuidagi lahti ei lase.
 

Näitus on avatud novembrist detsembri lõpuni Swedbank privaatpanganduse galeriis, taasluues Tallinna kohal kõrguvatesse koosolekuruumidesse ettekujutlust kunstimõtte arengutest, Eestimaa suvest, looduse lüürikast ja olemise füüsikast.
Loodame et näitus saab olema muljeterohke taaskohtumine Eesti maalikunsti ning loodustunnetuse eri variatsioonidega.

_ _ _

Artists ->

Vano Allsalu, Jüri Arrak, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Pille Ernesaks, Ivar Kaasik,
Veiko Klemmer, Piret Kullerkupp, Philip Arvo Luik, Helle Lõhmus, Elo-Mai Mikelsaar,
Anne Moggom, Lilian Mosolainen, Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke, Tiiu Pallo-Vaik,
Juss Piho, Kristiina Pärk, Tiit Pääsuke, Jane Remm, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt,
Leho Rubis, Kamille Saabre, Valev Sein, Anatoli Strahhov, Karl-Erik Talvet, Tiina Tammetalu,
Margus Tiitsmaa, Toomas Vint, Eduard Zentsik (Estonia);
Päivi Pussila ja Raimo Törhönen (Finland).
Curator - Tiiu Rebane

Estonian Painters Union - homepage
Estonian Painters Union - facebook page
Exhibition "Painting the Forest" - facebook page


31.10.-25.11.2018      /     Haapsalu, Linnagalerii
Estonian  Painters  Union  exhibition  "Thought. Staging"
opening: 31.10. / 16.00

Artists ->

Ivi Arrak, Ashot Jegikjan, Kai Kaljo, Kalli Kalde, Veiko Klemmer, Helle Lõhmus, Mara Ljutjuk,
Lilian Mosolainen, Johanna Mudist, Mall Nukke, Sirje Petersen, Katrin Piile, Jane Remm,
Karl-Kristjan Nagel, Mari Roosvalt, Rait Rosin, Elis Saareväli, Anatoli Strahov, Karl-Erik Talvet, Jana Wiebe, Oleg Wiebe
Curator - Tiiu Rebane

Estonian Painters Union - homepage
Estonian Painters Union - facebook page
Exhibition "Thought. Staging" - facebook page


16.-22.07.2018    /     EAA Muhu A.I. Residency, Nõmmküla

Art  symposium "Painting  the  Forest"
avamine: 16.07. / 19.30

Loodus on alati olnud Eesti kultuurist lahutamatu osa, seda nii hingestatud looduslüürika ja müstitsismina kui ainesena, millest teadlikult kaugeneda. Just loodus on see tugipunkt, millele Eesti kujutava kunsti traditsioon näib püsivalt toetuvat ning loodus on traditsiooni-
liselt ka prisma, läbi mille inimene oma elu ning olemist mõistab ja ettekujutab.. või ehk millest tervenisti distantseeruda soovib. Olles eurooplased näime endiselt olevat valdavalt metslased ehk metsarahvas, kellel sammal, seened ja puudemühin tuntavalt veres püsivad ning kuidagi lahti ei lase, tahame siis seda või mitte.

Kutsume suvel üheks nädalaks kokku ligi 20 maalikunstnikku üle Eesti et näha milline on, või saab olla, kaasaegne loodusmaal. Ning kas selle viljelemise mõte jääb kaasagsest elust maha või on looduse piltidel tänapäeva inimesele veel midagi öelda.

Sümpoosiumi seminare ja töötube viivad läbi Prof. Jaan Elken, Hasso Krull, Linda-Mari
Väli, Leila Lükko, kunstnikud Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Nagel ja teised kutsutud lektorid.

Sümpoosiumi üldisteks seminariteemadeks on- Metsa roll ja mõiste kultuuriajaloos, Mets Eesti kunstis, Ökokriitika-mis see on.

Hilissügisel seisavad Muhu Kunstitalus valminud ja metsale pühendatud teosed kõrvuti paljude teiste Eesti kunstnike maalidega näitusel Tallinnas Swedbank pangandusruumides, taasluues koondava näitusega ettekujutlust kunstimõtte arengutest,  Eestimaa suvest,  looduse lüürikast ja olemise füüsikast.

Eesti Maalikunstnike Liit pakub Muhu Kunstitalu näitusel publikupreemia pälvivale teosele võimaluse osaleda novembris EML aastanäitusel Mõte.Lavastus, Haapsalu Linnagaleriis.

EAA Muhu A.I. Residency - homepage
Muhu A.I. Residency - facebook page
Art symposium "Painting the Forest" - facebook page
Futu Muhu 2018 "Painting the Forest" - program and registration

_ _ _

Artists ->

Painting - Viktor Puzo (Russia); Raimo Törhönen, Päivi Pussila (Finland); Jane Remm, Elo-Mai Mikelsaar, Piret Kullerkupp, Karl-Erik Talvet, Leila Lükko, Karl-Kristjan Nagel,
Tiiu Rebane (Estonia).
Installation - Hans Kempel, Beate Spitzmüller (Germany).
Film - Karol Ansip (Estonia).
Curator - Tiiu Rebane


26.04.2018      /     Tallinn, Kuku Klubi  ( Vabaduse väljak 8 )

"Lary 7, Toimi Tytti, Jimi Tenor"
opening: 26.04. / 20.00

KUKU Klubi ja IDETO esitlevad - Kontula Electronic 2018 peaesinejate LARY 7 New York,
DJ TyTTi alias TOIMI TYTTI ja JIMI TENOR'i kontsert Tallinnas. 26.aprillil, algusega kell 20.00.
LARY 7 esitleb Eesti publikule 16 mm filmilindilt fundamentaalset psühhedeelset teost
OWL MOVIE, 35' mida saadab autori muusikaline performance.
JIMI TENOR ja DJ TyTTi sisustavad 26. aprilli õhtut oma tuntud ja tundmatus headuses.
Muusikalisetele esinemistele sekundeerib ALEXANDER HACKE & DANIELLE DE PICCIOTTO dokumentaalfilmi "NOT JUNK YET: THE ART OF LARY 7" Eesti esmaesitlus klubi suitsuruumis.

"Lary 7, Toimi Tytti, Jimi Tenor" - facebook page
IDETO Arts Management
IDETO facebook page


7.02.-26.03.2018       /     Tallinn,  Drama  Theatre

Karl-Kristjan  Nagel
"Say  Cease"          painting
opening: 7.02. / 16.00

Exhibition "Say Cease" - facebook page


13.-17.12.2017     /     Tallinn,  ARSi maja,  Projektiruum

"Nuntius - Supersonic"
opening: 13.07. / 19.30

Silent  movie  "Nuntius"  + exhibition->

IDETO Arts Management
"Nuntius - Supersonic" - facebook page
"Nuntius" (Trailer) - youtube
ARSi Projektiruum - Nuntius-Supersonic

_ _ _

Artists - Jimi Tenor, Merle Luhaäär, Roope Ahola, Karl-Kristjan Nagel, Tuomo Kangasmaa, Noolegrupp, Meeland Sepp, Taave Tuutma, Kaarel Kütas, Tiiu Rebane.

Organisator - IDETO MTÜ
Curator - Tiiu Rebane


24.11.-15.12.2017       /     Austria,  Krems,  Galerie Daliko

"Estonian  Nature,  Black  and  White"
opening: 24.11. / 19.00

 

Näitus heidab mõtliku pilgu Eesti olemusele.
Näitusel esinevad autorid, kes on pikema või lühema perioodi vältel elanud ja töötanud EKL Muhu Kunstitalus. Residentuuri eraklik asukoht, selle arhailine omapära ning kaugus kaas- aegsetest kultuurikeskustest on inspireerinud kunstnikke looma rea ainulaadseid teoseid milles võib tabada nii ajatut metafüüsikat kui jõulist poeesiat.

Artists ->

Painting - Markus Kasemaa, Jana Wiebe, Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Nagel
Print - Tibor Csabai, Dorottya Kovacs, Helen Tago Mullaste, Britta Benno, Zsofia Sztranyak, Kelli Valk, Dora Eszter Molnar, Kadri Toom, Imre Bodnar, Lilli-Krõõt Repnau, David Mallard, Lembe Ruben, Kalli Kalde, Kristina Paabus, Kaija Kesa, Paulis Liepa, Mari Prekup
Curator - Tiiu Rebane

Exhibition "Estonian Nature" - facebook page


3.-8.10.2017            /     Pariis,  Galerie 12 Avenue Des Arts

"C'est  La  Vie"  ( Futu Muhu 2017 )

Curator - Tiiu Rebane


14.-15.07.2017             /     EAA Muhu A.I. Residency,  Nõmmküla

Art  Festival  "Futu  Muhu  2017 - 100  Years"
opening: 14.07. / 17.00

Festival artists ->

Performance - Hannah Harkes, Mari Prekup, Kaarel Kütas, Meeland Sepp, Taave Tuutma,
Tsirkus-Kunst-Teater Põleva Kaelaga Kirjak (Estonia); Jana Zatvarnicka (Slovakia); Project Heroina (Estonia/Portugal).
Installation - Noolegrupp (Estonia)
Sound-installation - Roope Ahola (Finland)
Painting - Jana Zatvarnicka (Slovakia)
Print - Alexander Morozov (Russia)
Video - Azsacra Zarathustra, Alexander Morozov (Russia); Roope Ahola,
Tuomo Kangasmaa (Finland); Ville Karel Viirelaid, Merle Luhaäär, Leila Lükko, Daniel Janson, Karl-Kristjan Nagel, Tiiu Rebane (Estonia).
Curator - Tiiu Rebane

EAA Muhu A.I. Residency - homepage
Muhu A.I. Residency - facebook page

_ _ _

Festival - Concert
opening: 14.07. / 21.00

Performers - Jimi Tenor (Finland); Prohor (Russia); Juhan Vihterpal, Woldemare, Meelis Salujärv (Estonia).

Jimi Tenor
Prohor TV
Juhan Vihterpal
Woldemare
Meelis Salujärv

_ _ _

Festival - Circus-Performance
beginning: 15.07. / 13.00

Tsirkus-Kunst-Teater "Põleva Kaelaga Kirjak"


3.03.-3.04.2017               /     Slovenia,  Ptuj,  New City Galerii

"After  China  2016  Group"
opening: 3.03. / 19.00

Artists ->

Desislava Mincheva (Bulgaria), Ivona Juric (Croatia), Josip Tiric (Croatia), Karl-Kristjan Nagel (Estonia), Tibor Gyenis (Hungary), Eva Szakal (Hungary), Agne Jonkute (Lithuania), Sinisha Kashalevski (Macedonia), Drasko Dragas (Montenegro), Arkadiusz Karapuda (Poland),
Zolt Kovac (Serbia), Dushan Fisher (Slovenia), Franc Golob (Slovenia)


1.02.-3.04.2017       /     Tallinn,  Drama  Theatre

Tiiu  Rebane
"On  Earth"         painting


page> 3 (2012-2016)

 
 
07.2002-01.2021

 
 
 
 
          ~ 0
"Last-Studio"